Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


Szkoła sprawuje trwały zarząd nad zabudowaną nieruchomością stanowiącą
własność Gminy Opoczno położoną w Kraśnicy nr 57.

Majątek Szkoły Podstawowej w Kraśnicy na dzień 31.12.2010r. :

       • środki trwałe –   12675,40 zł
       • wyposażenie –   78952,36 zł
       • księgozbiór –       7469,61 zł


odpowiada: Alicja Ziółkowska         data: 17-01-2011

wytworzył: Alicja Ziółkowska           data: 17-01-2011

wprowadził: administrator              data: 17-01-2011Rejestr zmian strony