Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

W roku szkolnym 2010/2011 uczęszcza do szkoły 59 uczniów.
Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach jest następująca:     

    Uczniowie klasy II i III uczą się w oddziale łączonym. 
    Prawa i obowiązki uczniów znajdują się w Statucie szkoły >>> pobierz Statut
    Spośród uczniów należących do Samorządów Klasowych wybierany jest Samorząd Uczniowski.
    Regulamin Samorządu Uczniowskiego -  pobierz plikodpowiada: Alicja Ziółkowska         data: 14-01-2011

wytworzył: Alicja Ziółkowska           data: 14-01-2011

wprowadził: administrator              data: 15-01-2011Rejestr zmian strony