Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka
Uchwała Rady Pedagogicznej nr 14/2011-2012  z dnia 29 marca 2012r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu oceny pracy nauczyciela – (pobierz plik)

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 13/2011-2012  z dnia 25 stycznia 2012r.
w sprawie zaopiniowania wniosku dyrektora o przyznanie Medalu Komisji
Edukacji Narodowej – (pobierz plik)

Uchwała  Rady  Pedagogicznej  nr 12/2011-2012  z dnia 25 stycznia 2012r.
w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji za I półrocze roku szkolnego
2011/2012 (pobierz, strona 1), (pobierz, strona 2)

                                                                                        05.06.2012r.

odpowiada: Alicja Ziółkowska

wytworzył: Alicja Ziółkowska

wprowadził: administrator

data: 05-06-2012

data: 05-06-2012

data: 05-06-2012Rejestr zmian strony