Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
StatystykaProtokół  kontroli  w  zakresie  prawidłowości wykonywania przez dyrektorów
publicznych  szkół   i   placówek  planowanych  zadań  w  zakresie  nadzoru
pedagogicznego  (pobierz, strona 1), (pobierz, strona 2), (pobierz, strona 3),


Protokół kontroli prawidłowości wykonania przez dyrektora publicznych szkół
i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego
                                                         (pobierz, strona 1), (pobierz, strona 2),


Protokół kontroli prawidłowości dopuszczania do użytku w szkole programów
nauczania w publicznych szkołach podstawowych
                                                         (pobierz, strona 1), (pobierz, strona 2),


Protokół  kontroli  Punktu  Wydawania  Posiłków  przy  Szkole  Podstawowej
  w Kraśnicy     (pobierz, strona 1),    (pobierz, strona 2),    (pobierz, strona 3),
                                                       (pobierz, strona 4),   (pobierz, strona 5),

Protokół  bieżącej kontroli sanitarnej wraz z oceną stanu sanitarnego szkoły
(pobierz, strona 1), (pobierz, strona 2), (pobierz, strona 3), (pobierz, strona 4),  
                                                                                     (pobierz, strona 5),

                                                                                             04.06.2012r.


odpowiada: Alicja Ziółkowska

wytworzył: Alicja Ziółkowska

wprowadził: administrator

data: 04-06-2012

data: 04-06-2012

data: 04-06-2012Rejestr zmian strony