Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP:

1. Na wniosek są udostępniane informacje, które nie  zostały  opublikowane 
    w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Oznacza  to  również,  że   nie  ma 
    możliwości  żądania udostępnienia informacji na wniosek, jeżeli  znajduje 
    się ona w Biuletynie.
2. Informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie, są udostępniane 
    w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
3. Udostępnianie informacji  na  wniosek  następuje bez zbędnej zwłoki, nie 
    później  niż  w  terminie  14 dni od dnia złożenia  wniosku,  na zasadach 
   regulowanych przez Ustawę o dostępie do informacji publicznej.


                                                                         Wniosek >>> pobierz plikodpowiada: Alicja Ziółkowska         data: 14-01-2011

wytworzył: Alicja Ziółkowska           data: 14-01-2011

wprowadził: administrator              data: 15-01-2011Rejestr zmian strony