Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Szkoła ocenia uczniów na podstawie Wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
który znajduje się w rozdziale V Statutu Szkoły >>> pobierz Statut
odpowiada: Alicja Ziółkowska              data: 15-01-2011

wytworzył: Alicja Ziółkowska                data: 15-01-2011

wprowadził: administrator                   data: 16-01-2011Rejestr zmian strony