Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

 

Wykaz programów nauczania obowiązujących w Szkole Podstawowej w Kraśnicy w  roku szkolnym 2015/2016

 

Wykaz podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej w Kraśnicy w roku szkolnym 2015/2016

 

 

 

 

Wykaz podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej w Kraśnicy w roku szkolnym 2014/2015odpowiada: Alicja Ziółkowska

wytworzył: Alicja Ziółkowska

wprowadził: administrator

data: 09-11-2015

data: 09-11-2015

data: 09-11-2015Rejestr zmian strony