Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


                        Organami szkoły są:

                          1. Dyrektor szkoły
                          2. Rada Pedagogiczna
                          3. Samorząd Uczniowski
                          4. Rada Rodziców

Kompetencje działania poszczególnych organów szkoły znajdują
 się w Statucie Szkoły >>> pobierz Statut
odpowiada: Alicja Ziółkowska         data: 14-01-2011

wytworzył: Alicja Ziółkowska           data: 14-01-2011

wprowadził: administrator              data: 15-01-2011Rejestr zmian strony