Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kraśnicy działa na podstawie art. 53
i  54  Ustawy  o   Systemie   Oświaty  z   dnia 7 września  1991r. - (Dz.U.Nr 256
poz. 2572 z 2004 r. z późn.zm)  oraz  Statutu Szkoły Podstawowej  w  Kraśnicy.

Regulamin Rady Rodziców >>> pobierz plik

Prawa i obowiązki rodziców zawarte są w Statucie Szkoły >>> pobierz Statutodpowiada: Alicja Ziółkowska         data: 14-01-2011

wytworzył: Alicja Ziółkowska           data: 14-01-2011

wprowadził: administrator              data: 15-01-2011Rejestr zmian strony