Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

      Szkoła zatrudnia pracowników z przygotowaniem pedagogicznym:

            1.  Nauczycieli wszystkich specjalności kształcenia ogólnego.
            2.  Nauczyciela katechetę.
            3.  Nauczyciela bibliotekarza.

Rada  Pedagogiczna  działa zgodnie z przyjętym Regulaminem   >>> pobierz plik

Skład   Rady   Pedagogicznej  w   roku   szkolnym   2011/2012   >>> pobierz plik

Zadania  nauczycieli  zostały  zawarte  w rozdziale VIII Statutu >>> pobierz Statut

Kompetencje  Rady  Pedagogicznej  określa  art.  40,  41, 42, 43  Ustawy  z  dnia
7 września 1991r.o systemie oświaty oraz Statut Szkoły Podstawowej w Kraśnicy,
rozdział III   >>> pobierz Statutodpowiada: Alicja Ziółkowska

wytworzył: Alicja Ziółkowska

wprowadził: administrator

data: 05-06-2012

data: 05-06-2012

data: 07-06-2012Rejestr zmian strony