Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Dyrektor szkoły: Alicja Ziółkowska

telefon:  44 755-18-28                    
e- mail: spkrasnica@opoczno.edu.pl


Kompetencje dyrektora znajdują się w Statucie Szkoły >>> pobierz statut

Oświadczenie majątkowe znajduje się na stronie Urzędu Miasta Opoczna:
                                                                                      www.um.opoczno.pl
odpowiada: Alicja Ziółkowska

wytworzył: Alicja Ziółkowska

wprowadził: administrator

data: 20-06-2012

data: 20-06-2012

data: 20-06-2012Rejestr zmian strony