Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
Ponowne
wykorzystywanie
Ochrona
danych osobowych
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

                               strona internetowa szkoły – www.spkrasnica.pl"     Szkoła  Podstawowa  w  Kraśnicy

Kraśnica 57
26-300 Opoczno

____________________________________________

tel. 44 755-18-28
tel./fax 44 754-17-03
e-mail: spkrasnica@opoczno.edu.pl
 
____________________________________________

NIP: 768 – 16 – 35 – 127 
REGON: 001231948
____________________________________________

    Bank BPH 85 1060 0076 0000 3210 0020 8079

odpowiada: Alicja Ziółkowska

wytworzył: Alicja Ziółkowska

wprowadził: administrator

data: 20-06-2012

data: 20-06-2012

data: 20-06-2012Rejestr zmian strony